deer fountain
Willem Boel

Deer Fountain #2

Nelca
,

Kunstwerk

Het kunstwerk is iedere dag actief van 9u tot 21u.


Zeven omgebouwde kruiwagens staan boven op een constructie van steigerbuizen en stellingelementen. De kruiwagens worden gevuld met water tot ze, in een schijnbaar ongecontroleerd ritme, naar voren kantelen en hun inhoud weer naar beneden storten. Het water keert terug naar waar het vandaan kwam. De uitgebalanceerde kruiwagens doen waarvoor ze zijn gemaakt: gevuld en weer geleegd worden. Maar ook de stelling doet waarvoor ze is opgebouwd: een last in de hoogte ondersteunen. De installatie met de kiepende kruiwagens is een fontein, een ornament dat de buurt opsmukt en door haar beweging voor een frisse, nieuwe dynamiek zorgt. Schitterend in haar nutteloosheid, zoals elke fontein. Het onaflatende, onvoorspelbare kantelen van de kruiwagens is meedogenloos en poëtisch tegelijk. De titel van de installatie is een woordspelletje. Deer Fountain kun je verstaan als ‘dear fountain’ - beste fontein - maar het verwijst ook naar de decoratieve Japanse bamboefonteintjes die je weleens in een Vlaamse tuin ziet. Die werden oorspronkelijk gebruikt om herten of ‘deer’ weg te jagen zodat ze niet aan de tuinplanten zouden vreten. Een dubbele betekenis die de kruiwagens nog meer inhoud geeft dan enkel water. 

Locatie

Exacte GPS coördinaten locatie kunstwerk: 50°53'09.1"N 3°14'49.6"E


Nelca is onlosmakelijk verweven met het hart en verleden van Lendelede. Toch lag het terrein van de oude tapijtreus er verlaten en verwaarloosd bij sinds het faillissement in 2007. Een doorn in het oog van veel inwoners, en dus kocht Intercommunale Leiedal de site op om ze grondig aan te pakken. Een huzarenstukje van herontwikkeling, gelet op de bodemverontreiniging en asbestproblematiek, het reliëf, de afwatering en waterbuffering. Het terrein is ruim tien hectare groot en ligt vlak bij het dorpscentrum. Het krijgt een gemengde invulling met ruimte voor kmo’s, een nieuwe verbindingsweg, fiets- en wandelroutes, een multifunctioneel plein, waterbekkens en een veertigtal nieuwe woningen in de Stationsstraat. Het strategische belang van deze locatie is dus groot. Nelca ademt historie en biedt zelf zo weer verse zuurstof om te werken, te leven en te beleven.

Kunstenaar


Kunstenaar Willem Boel werd in 1983 in Sint-Niklaas geboren en woont en werkt in Gent. Als master in de beeldende kunst werkt hij aan een interdisciplinair oeuvre dat zich uitstrekt over verschillende media: video, in-situ-installaties, performance en tweedimensionaal werk. Toch ligt zijn focus vooral op driedimensionale, en bij uitstek monumentale installaties. Die bouwt hij doorgaans op uit stalen of ijzeren skeletten. Het zijn open structuren die getuigen van een industrieel verleden. Ze dragen de sporen van noeste arbeid en repetitieve handelingen. Boel werkt meestal in series, zoals de reeks Nieuwe Molens en Sancho Don’t Care. Hij stelt geregeld tentoon in binnen- en buitenland en won in 2015 onder meer de Grand Prix op het prestigieuze Salon de Montrouge.