Observatory
Kevin Trappeniers

Observatory

Moleneiland
,

Kunstwerk


De minimale installatie Observatory is een ‘stil object’ dat je uitnodigt om op een klein eiland in de Leie te reflecteren over de precaire samenhang tussen mens en omgeving. De installatie is een geodetische koepel. De eerste geodetische koepel - een lichte maar sterke structuur van onderling verbonden driehoeken - werd ontworpen als deel van een planetarium. Hij werd steeds populairder voor industriële toepassingen en als tentoonstellingsruimte. De zuivere koepel zien we ook vaak in onder meer de christelijke en Perzische architectuur omdat hij de mystieke beleving bevordert. Observatory speelt in op al deze functionaliteiten. In de stiltekoepel kun je je terugtrekken. De koepel omarmt je, als je binnen op een bankje het landschap observeert als door een lens. Binnen treden minimale architecturale elementen in dialoog met dat landschap. In een laag waterbassin - een echo van het Moleneiland en de stuw - verzamelt zich regenwater. Het kan overstromen, of toont bij gebrek aan regen net een droog landschap. De ecologische impact van de mens op het water en van het water op de mens wordt zo subtiel verkend op lokale bodem. Tijdens de loop van het kunstenparcours krijgen het water en andere natuurelementen vrij spel op de materialen van de installatie. Deze interventie stemt sereen tot nadenken. Hoe verbonden zijn we met de natuurlijke en geconstrueerde omgeving waarin we ons dagelijks bevinden? Hoe aandachtig nog in een landschap van kunstmatige ingrepen? Hoe vormen we onze natuurlijke en stedelijke landschappen en hoe vormen zij ons? Het is een symbolische tussenruimte tussen stad en natuur die verstilling opzoekt. 

Locatie

Exacte GPS coördinaten locatie kunstwerk: 50°51'13.3"N 3°18'10.7"E


Harelbeke is er met glans in geslaagd om zichzelf weer op de kaart te zetten als stad aan de Leie. In het kader van het Seine-Scheldeproject wordt de Leie door De Vlaamse Waterweg overal bevaarbaar gemaakt voor grotere en zwaardere schepen. Meer transport over water haalt immers rijen en rijen vrachtwagens van de weg en draagt zo bij tot een duurzame leefwereld. Harelbeke heeft die boot niet gemist en mag trots zijn op zijn nieuwe gezicht aan de rivier. Het Moleneiland, waar de stiltekoepel als een eiland binnen een eiland ligt, kreeg een nieuwe inrichting, met op de punt een uitkijkplatform en de gerenoveerde hefportiek van de oude stuw als trots monument. Fietsers en voetgangers hoeven de fraaie draaibrug vanaf het stadscentrum maar over te steken. De oude Leiearm is opnieuw verbonden met de rivier en nu stroomt het water weer tot de Banmolens. De stuw biedt een goede bescherming tegen droogte en overstromingen, maar is een groot obstakel voor het onderwaterleven. Daarom werd een vistrap aangelegd, een passage met ondiep en snelstromend water waarlangs de vissen de rivier weer vrolijk op en af kunnen zwemmen. Allemaal te bewonderen vanaf de passerelle boven de passage. Met veel aandacht voor rivierherstel, groen, recreatie en duurzaamheid lonkt de Leie hier levendiger dan ooit. 

Kunstenaar


De Belgische kunstenaar Kevin Trappeniers (°1985) studeerde Culturele Studies in Leuven. Hij maakt verstild beeldend werk tussen theater en beeldende kunst. Hij beweegt zich vrij tussen verschillende kunstdisciplines en mengt ze ook onderling in het theater en de publieke ruimte. Hij beheerst daarin een gedempte, visuele, fysieke en vaak woordeloze artistieke taal. Zijn werk focust op menselijke aan- en afwezigheid, identiteit en ruimtelijkheid, en intermenselijke verbindingen in onze huidige samenleving. Via zijn vzw Stray Light creëert hij zijn eigen beeldende kunst en werkt hij samen met andere kunstenaars en professionals uit diverse vakgebieden. Deze productie kwam tot stand in samenwerking met C-TAKT, een platform voor jong en transdisciplinair talent.