vistas
OMGEVING

Vistas

Stadsgroen Ghellinck
,

Kunstwerk


Vistas brengt landschappelijke zichtlijnen tijdelijk weer aan het licht. De ingreep onderstreept - letterlijk en figuurlijk - de vergezichten over de kouter en naar de hoeve in het Stadsgroen. Door te ontzoden en te maaien verschralen de zichtlijnen in het landschap en het panorama. Aan de hand van deze artistieke ingreep wordt het historische lijnenspel als het ware weer in de verf gezet: de lijnen worden gemarkeerd door wit zand toe te voegen. Tijdens het kunstenparcours zijn de zichtlijnen gaaf wit. Na verloop van tijd worden ze door het landschap geabsorbeerd, ze gaan op in de natuurlijke vegetatie. Met zijn tijdelijke karakter zet Vistas natuurbeheer in de kijker, in meer dan één lijn met het natuurlijke proces. 

Locatie

Exacte GPS coördinaten locatie kunstwerk: 50°49'47.3"N 3°13'12.6"E


Stadsgroen Ghellinck is de naam van een open gebied van 9 hectare in Bissegem. Een woonuitbreidingsgebied dat tien jaar geleden grotendeels werd herbestemd tot randstedelijke groenzone. Bebouwing is dus uitgesloten: de gemeente kan hier ademen door een volwaardige groene long. Vijf jaar geleden kocht Natuurpunt - met de steun van het Vlaamse Gewest en de stad Kortrijk - 4 hectare binnen het gebied aan met het oog op een stedelijk natuurproject. Site Ghellinck tekent zich van oudsher af als een open kouterlandschap waarin de historische en inmiddels beschermde hoeve Het Armengoed nog altijd een eminente plaats inneemt. De weidsheid van de kouter en de prominente positie van de hoeve vormen tot vandaag de ziel van Ghellinck, de zogenaamde genius loci. De vergezichten of ‘vistas’ over de kouter en naar de hoeve zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze elementen waren dan ook de belangrijkste landschappelijke uitgangspunten voor het ontwerp en de inrichting als Stadsgroen Ghellinck en in navolging hiervan voor de kunstingreep Vistas

Ecologisch beheer

Stadsgroen Ghellinck is een ecologisch beheerd park en vormt een mooie vertaling van de missie van (mede)beheerder Natuurpunt Kortrijk: ecologische meerwaarde creëren ten behoeve van omwonenden en de bevolking in contact brengen met flora en fauna. Dit project is een bron van inspiratie om op grotere schaal toe te passen in de regio waar Natuurpunt als vereniging steeds nieuwe vrijwilligers verwelkomt om mee te werken aan een biodiverse regio voor de toekomst.

www.kortrijk.be/bissegem/stadsgroen-ghellinck

Kunstenaar


Als coöperatief ontwerpbureau werkt OMGEVING aan inspirerende projecten op het vlak van landschapsarchitectuur en stedenbouw. Vanuit een horizontale organisatie gebaseerd op dialoog, samenwerking en kruisbestuiving, streeft OMGEVING unieke en toonaangevende projecten na, op verschillende schaalniveaus: van ruimtelijke beleidsplannen voor leefbare steden tot infrastructuurontwerpen voor duurzame mobiliteit, ontwerpen voor veerkrachtige open ruimtes en straatmeubilair. Voor deze kunstingreep vertrok OMGEVING vanuit het eerder opgemaakte landschapsontwerp, met kennis van de landschappelijke context van de site. Met Vistas ‘onderlijnt’ het bureau zijn onderzoekende, identiteitsvolle en resultaatgerichte ontwerphouding en zijn focus op innovatie, duurzaamheid, co-creatie en kwaliteit.