groen lint gullegem 1


Internationaal kunstenparcours Contrei Live: 13 gemeenten, 16 artistieke interventies, 3 fietslussen, 15 wandelingen

 

Intercommunale Leiedal bestaat 60 jaar en wil dit bijzondere moment delen door haar territorium van Leie en Schelde in de kijker te zetten en daarbij zowel inwoners als bezoekers te betrekken. Daarom organiseert Leiedal met Contrei Live een kabbelend kunstenparcours op en langs het water in de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Leiedal en zestien kunstenaars en ontwerpers uit binnen- en buitenland nodigen het publiek uit om de streek te verkennen, mee te reflecteren op en over het water en de dialoog aan te gaan over het belang ervan. Want water wordt steeds meer een kostbaar goed. De artistieke interventies zijn sitespecifiek geconcipieerd en bijgevolg op maat gemaakt van de plek in het landschap of de publieke ruimte. Het kunstenparcours Contrei Live is gratis te bezoeken van 9 juli tot 26 oktober 2020.

Belang van water en blauw-groen netwerk

Intercommunale Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die de regio dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te wonen, te werken, te ondernemen en te beleven. In 2018 lanceerde Leiedal samen met de lokale, provinciale en Vlaamse overheden de ruimtelijke visie voor de regio van Leie en Schelde onder de naam Contrei. De visie schetst een duurzaam toekomstbeeld van de regio als antwoord op belangrijke uitdagingen zoals het watersysteem, klimaat en energie, een geïntegreerde aanpak van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, versterken van de open ruimte... Contrei Live vertaalt die visie nu op het terrein. Met het kunstenparcours wil Leiedal naast verwonderen ook verbinden en uitnodigen tot een dialoog over het belang van water in het landschap en de stad. Rivieren, kanalen, beken en grachten zijn onze levensaders. Steden en dorpen herontdekken de aantrekkingskracht van het water en geven het weer een volwaardige plaats in hun kern. Water bekoort, maar het systeem moet ook duurzamer en leefbaarder. De klimaatverandering dwingt ons een andere koers te varen om in de toekomst het tekort en teveel aan water slim op te vangen, zowel in de stad als in de open ruimte. En slim, dat is bufferbekkens aanleggen, transport over water vlot trekken of kleur bekennen voor natuur en recreatie. Contrei Live wijst ons op de stroomversnellingen in een regio in transitie.

211 inzendingen, 13 gemeenten, 16 artistieke interventies, 3 fietslussen

Leiedal stuurde in februari 2019 een open oproep uit naar kunstenaars en ontwerpers waarbij ze een aantal markante plekken suggereerde met een duidelijke link naar het water. Mede dankzij het UNESCO Creative Cities Network waar de stad Kortrijk, Leiedal en de regio deel van uitmaken, ontving Leiedal maar liefst 211 inzendingen uit meer dan 35 landen wereldwijd. Een jury van experten maakte een selectie waarmee Leiedal verder aan de slag kon om ze te toetsen op hun praktische, logistieke en financiële haalbaarheid. Het resultaat is dat er in elk van de 13 gemeenten van het werkingsgebied van Leiedal minstens één kunstwerk komt. De in totaal zestien artistieke interventies vormen een interessante mix van land art, landschapsarchitectuur, geluidskunst en kinetische installaties. De interventies zijn sitespecifiek geconcipieerd en bijgevolg op maat gemaakt van de plek in het landschap of de publieke ruimte. Op die manier versterken ze de band met het waterverhaal. Bezoekers kunnen kennismaken met de werken van toppers zoals Hans Peter Kuhn (DE), Matthijs la Roi (NL), LANDLAB (NL), Kevin Trappeniers, Michel Desvigne (FR), OMGEVING, Esther Kokmeijer (NL), Niels Albers (NL), Willem Boel, Jan Detavernier, Patrick Ceyssens, Rick Abelen (NL), Žilvinas Stasiulevičius (LT), Marco Barotti (IT), Zeli Bauwens en Adrien Tirtiaux. Contrei Live betekent ook een hefboom voor het fietstoerisme in Zuid-West-Vlaanderen. Leiedal kan daarvoor rekenen op de ondersteuning van Toerisme Leiestreek en Westtoer die het kunstenparcours helpen ontsluiten aan de hand van drie fietslussen. Logo Leieland voorziet per gemeente een 10.000-stappenwandeling om de installaties te verkennen.

De regio (her)ontdekken

Leiedal en haar vennoten nodigen alle inwoners van de regio maar ook bezoekers uit om zich te laten meevoeren en verwonderen door onze contreien, met het water als wegwijzer. Een gebruiksvriendelijke mobiele website, een gratis fietskaart en een betalende bezoekersgids maken de bezoeker wegwijs langs de drie fietsroutes met een aantal interessante zijsprongetjes. Leiedal voorziet op vlot bereikbare locaties een 120-tal deelfietsen van Donkey Republic die via een app makkelijk en gratis te boeken zijn. Een aantal studenten van de Howest-opleiding Digital Arts & Entertainment verbeeldden Contrei Live in een game die online te spelen zal zijn. Er worden ook educatieve pakketten gemaakt voor de scholen. Kortom, Contrei is een verbindend verhaal dat jong en oud uitnodigt de streek te verkennen. Het is uitkijken naar de zomer om, na deze uitzonderlijke periode met haar al even uitzonderlijke maatregelen, het kunstenparcours via de drie fietslussen vrijuit te kunnen bezoeken, uiteraard in lijn met de geldende maatregelen. Contrei Live is geen massamanifestatie maar een cultureel event dat je uitnodigt om verrassende plekjes in onze regio te verkennen en daar een betekenisvolle en artistieke dimensie aan toevoegt. De uitgewerkte fietsroutes stimuleren bovendien om te blijven bewegen.

Gezamenlijk parcours met diverse partners

Voor de organisatie en realisatie van het kunstenparcours kan Leiedal rekenen op de steun van diverse en complementaire partners. Een aantal interventies wordt gecofinancierd door Europa via het Interregproject DESIGN’IN dat ontwerpmethodieken voor de publieke ruimte ondersteunt. Samen met Designregio Kortrijk kunnen we hiermee volop de kaart van creativiteit en internationale uitstraling trekken. Het voorzien van deelfietsen op gerichte locaties past binnen het Interregproject SHARE-North. Op Vlaams niveau kan Contrei Live rekenen op aanzienlijke ondersteuning, zowel logistiek als financieel, van De Vlaamse Waterweg. Westtoer en Toerisme Leiestreek betekenen een absolute meerwaarde op het vlak van toeristisch-recreatieve knowhow. De dertien lokale besturen faciliteren de projecten vooral op logistiek en communicatief vlak. Logo Leieland verzorgt de wandellussen. Via zuidwest werden verbanden gelegd met lokale, culturele evenementen. De Belgische bank Belfius heeft een sterke affiniteit met kunst en twijfelde dan ook niet om Contrei Live te sponsoren.